Pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės), yra šalims privalomas teisinis dokumentas nusakantis Pirkėjo (toliau Pirkėjas) ir Pardavėjo (toliau Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitus su prekių pirkimu – pardavimu www.collalift.lt elektroninėje parduotuvėje susijusius aspektus.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu, kreipiantis elektroninėje parduotuvėje nurodytais rekvizitais. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

2. PREKIŲ ĮSIGIJIMAS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

2.1 Išsirinkę norimos prekės pavadinimą  ir prekių kiekį spauskite mygtuką   ,,Į krepšelį’’  ; taip galite išsirinkti vieną ar daugiau prekių iš kitų kategorijų.

2.2 Tuomet spauskite mygtuką  Pirkti.

2.3. Užpildykite prašomus laukus, pasirinkite pristatymo ir apmokėjimo būdą. Atkreipkite dėmesį, kad būtų teisingai įrašytas adresas ir telefono numeris, sklandžiam prekių pristatymui. Spauskite ,,Patvirtinti užsakymą”.

2.4. Jūsų nurodytu el. pašto adresu atsiųsime informaciją mokėjimo pavedimui, jeigu pasirinkote mokėjimo būdą banko pavedimu. Už prekes sumokėkite per 24 val, nuo užsakymo padarymo. Gavę apmokėjimą iškarto išsiųsime Jums prekes (arba per1-2 dienas max.).

 Jei pasirinkote apmokėjimą grynaisiais pinigais kurjeriui, atsiimant prekes, prekės Jums bus išsiųstos iškart arba per 1- 2 dienas max. po užsakymo. Atsiskaitysite kurjeriui atsiimdami prekes.

Jei pasirinkote apmokėti per Paysera tiesioginiu prisijungimu, prekės bus išsiųstos iškart arba per 1-2 dienas max.

 

3. PREKIŲ KAINOS, TERMINAI IR ATSISKAITYMO BŪDAI

3.1. Prekių kainos nurodytos eurais.

3.2. www.collalift.lt elektroninė parduotuvė turi teisę be perspėjimo pakeisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų produktų kainas.

3.3. Galimi šie atsiskaitymo būdai:

·         Banko pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą (sąskaitą už išsirinktas prekes atsiųsime Jūsų nurodytų el. pašto adresu. Apmokėti sąskaitą būtina per 24 val. nuo užsakymo. Apmokėti galite artimiausiame banko skyriuje ar el. bankininkystės pagalba, paste, Perlo terminaluose.

·         Atsiimant prekes pristačius jas kurjeriui.

·         Paysera atsisakitymo sistema.

4. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

4.1. Norint grąžinti www.collalift.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes reikia žinoti:

·         Pirkėjas įsigytas prekes per 14 dienų gali be jokios nurodytos priežasties gražint, nesvarbu kokiu būdu jos buvo įsigytos:  elektroninėje parduotuvėje ar telefonu, jums vis tiek galioja tos pačios taisyklės, gražinimas vyks vadovaujantis (tik internetu perkant) LR civilinio kodekso 6.228 (10)

·          Gražinant (nurodykite užsakymo numerį, grąžinimo priežastis ir grąžintinų prekių sąrašą) per 14 dienų nuo prekių pristatymo datos;

·         Nekokybiškos prekės, įsigytos  internetinėje parduotuvėje keičiamos ar gražinimos: kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė (pvz.: pasibaigęs prekės galiojimo terminas ir kt ) arba gavote ne tą produktą, kurį užsakėte, mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus ir apmokėti jūsų patirtas siuntimo išlaidas. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis mažmeninės prekybos taisyklėmis patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 18 punktu, jame nurodoma, kad netinkamos prekės į tinkamas, keičiamos arba gražinamos remiantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.

·         Tinkamos kokybės prekių grąžinimas

·         Perkant internetu prekės gražinamos remiantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.

·         Perkant fizinėje parduotuvėje prekės gražinimas arba keitimas galimas tik Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių  nustatyta tvarka.

 

·         Abiem atvejais prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs (Siuntimo išlaidas mes apmokėsime tik tuo atveju, jeigu prekė buvo nekokybiška arba pasibaigęs galiojimo laikas). Jei prekė įsigyta nuotoliniu būdu, per 1-7 darbo dienas po prekės grąžinimo mums, gausite pinigus atgal į savo banko sąskaitą.

·         Naudotos prekės, sugadintomis ir suplėšytomis pakuotėmis grąžinimui nepriimamos!!!

·         4.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

·         grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas taikomas net ir grąžinant nekokybišką prekę);

·         prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

·         prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas taikomas abiem atvejais, net ir tada kai grąžinama nekokybiška prekė);

·         grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Mes garantuojame, kad:

·         www.collalift.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą;

·         asmeninė informacija bus panaudota tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti;

·         asmeninė informacija jokiais būdais nebus perduota tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo;

6. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Pirkėjas norėdamas įsigyti www.collalift.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes privalo perskaityti pirkimo taisykles ir sąlygas;

6.2. Mokėjimo informacijos skiltyje patvirtinti, kad su taisyklėmis ir sąlygomis susipažino. Varnele pažymint langelį „Sutinku su taisyklėmis“ bei spaudžiama Tęsti.

7. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.collalift.lt elektroninėje parduotuvėje, bei įsipareigoja laikytis šių pirkimo – pardavimo taisyklių.

7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti www.collalift.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių (žiūrėti 4 skyrių).

7.3. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

7.4. Pirkėjas, naudodamasis www.collalift.lt elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

8. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis www.collalift.lt elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

8.2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga force majeure) ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

8.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju po to sekantys trečiųjų šalių veiksmai elektroninėje parduotuvėje, pasinaudojant perdutais duomenimis, tampa Pirkėjo atsakomybe

9.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve

9.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

11.Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami  Valstybinėje vartotojų teisių tarnyboje arba EGS platformoje.